Plagiaat is in de muziekwereld een schandelijk zaak… maar de koningshuizen jatten wel ongegeneerd de kledingstijlen van Disney… plagiaat, ja zeker maar dan op een hoog vorstelijk niveau. En als wij eens stiekem iets willen kopiëren steekt direct Brein zijn kop omhoog om ons af te remmen. Maar ja, koninklijke kopieerders rem je niet af, daar buig je voor.