Wat zie je hier, een boom of…

… of een baby.

Ik zag eerst zelf de boom maar naar beter kijken dus de rest.