Hoe check je nou als rayonhoofd in Balk de ijsdikte? Nee, niet met een balk maar met je (rayon)hoofd.

Nou? Komtie wel of niet die tocht??? Niet dus!